loader image
De IJwegschool is een school voor openbaar onderwijs waarin wij werken volgens het Jenaplan principe.
Opvang in een vertrouwde omgeving.

Waar staan wij voor?

De school
De IJwegschool ligt centraal gelegen in een groene wijk. Het schoolgebouw is ruim opgezet en voorzien van frisse kleuren. Het schoolplein biedt tal van speelmogelijkheden waar de kinderen naar hartenlust kunnen klimmen, klauteren, voetballen en verstoppertje spelen. De school kenmerkt zich door open ruimtes met verschillende werkplekken. De lokalen liggen rondom een gezellige binnentuin. De kinderen kunnen goed spelen en sporten in de naastgelegen gymzaal en op het sportveld. De school is goed bereikbaar en heeft ruim voldoende parkeergelegenheid.

Kleinschalig
De IJwegschool is een kleinschalige Jenaplanschool met een sociaal karakter. Het is een school waar iedereen elkaar kent, waar  ouders, leerlingen en leerkrachten er voor elkaar zijn. Veel van de kinderen komen uit de omliggende wijken, maar ook kinderen uit andere wijken van Hoofddorp bezoeken onze school. De ouderbetrokkenheid is hoog. Dit is terug te zien in de samenwerking tussen ouders en leerkrachten bij het organiseren van talloze activiteiten, zoals tentenbouwdag, bliksemstage, weeksluitingen, schoolreisjes, kamp en atelier.

Meer dan leren alleen
Op de IJwegschool leren de kinderen niet alleen leren, maar wordt er ook aandacht besteed aan het kind binnen de maatschappij, aan sociale en emotionele aspecten. Naast het behalen van de onderwijsdoelen, vinden wij culturele en kunstzinnige vorming van onze leerlingen belangrijk. Ook de natuur speelt een rol binnen onze school. Hiervoor hebben wij een natuur- en ontdekpad ingericht. Dit natuurpad nodigt uit om op onderzoek te gaan en wordt gebruikt bij verschillende buitenactiviteiten.

BSO
De IJwegschool heeft een eigen voor- en naschoolse opvang, de Blijweg. De opvang wordt verzorgd door Stichting Openbare Kantoortijden School (SOKS) en is een onderdeel van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH), waar onze school onder valt. De BSO maakt deel uit van de school, er wordt gewerkt vanuit de Jenaplanvisie. BSO medewerkers en leerkrachten zijn één team. Door de open communicatie en afspraken over het pedagogisch beleid is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn.

Klik hier om aan te melden voor onze BSO

 

Inspectierapport BSO de Blijweg 2022
Inspectierapport BSO de Blijweg 2021

Certificaat BSO

Inspectierapport BSO de Blijweg 2020

Maak kennis met onze school

Ouders van Teun en Bram, bovenbouw

Het belangrijkste is de gezellige sfeer en de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van je kind (meer leren dan leren alleen). Als je goed in je vel zit zal je veel betere resultaten behalen. Onze jongens hebben het fijn op school en daar zijn wij allemaal heel blij mee!

Moeder van Robin, groep 1/2

Positief aan de school is de laagdrempelige sfeer, waar iedereen mag zijn wie hij/zij is. Het kind staat centraal en ouders zijn betrokken bij de school. Er zijn leuke thema’s en projecten, Engels vanaf groep 1 en schoolzwemmen. Het team bestaat uit fijne, deskundige docenten.

Neem contact op

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak, neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag!

Jenaplan IJwegschool
Sparresholm 197
2133 BM Hoofddorp

Dir: Ingrid op de Laak
Telefoon: 023-55 71 005
info.ijwegschool@sopoh.nl