loader image
menu

Kleinschalig en persoonlijk

De IJwegschool en BSO de Blijweg zijn kleinschalig met een sociaal karakter. Een school en opvang waar iedereen elkaar kent, waar ouders, leerlingen en stamgroepleiders er voor elkaar zijn. Gezien en gehoord worden vinden wij belangrijk. Veel van de kinderen komen uit de omliggende wijken, maar ook kinderen uit andere wijken van Hoofddorp bezoeken onze school. De ouderbetrokkenheid is hoog. Dit is terug te zien in de samenwerking tussen ouders, stamgroepleiders en kinderen bij het organiseren van talloze activiteiten, zoals tentenbouwdag, bliksemstage, weeksluitingen, schoolreisjes, kamp en atelier.