loader image
menu

Meer gepersonaliseerd leren

De manier waarop wij leren vormgeven, doen we volgens de ideeën van Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplan. Dit betekent dat op onze Jenaplanschool niet de leerstof centraal staat, maar de ontwikkeling van het hele kind. Omdat we uitgaan van verschillen, leent het jenaplanconcept zich prima voor meer gepersonaliseerd leren. Tijdens de schoolloopbaan van uw kind op onze school worden ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Indien nodig vinden aanpassingen plaats in de aanbieding van de leerstof, de hoeveelheid werk of wordt extra ondersteuning geboden.