loader image
menu

Onderwijs en opvang onder één dak

De IJwegschool heeft een eigen voor- en naschoolse opvang, de Blijweg. De opvang wordt verzorgd door het kinderopvangdeel van Stichting ‘Floreer’, waar ook onze school onder valt. Opvang en onderwijs onder één dak. Praktisch en vertrouwd voor ieder kind. De pedagogisch medewerkers en stamgroepleiders zijn één team. Door de open communicatie en afspraken over het pedagogisch beleid is er sprake van een duidelijke doorgaande lijn.