loader image
menu

Ouderraad

Versterking!

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden om het OR-team te versterken! Wilt u meer weten? Heeft u interesse?
Kom naar één van de OR-leden of mail naar or.ijwegschool@sopoh.nl.

Wat doet de Ouderraad

De ouderraad (OR) vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen op de IJwegschool. De ouderraad houdt zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten, het ondersteunen van het team en met (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn.

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school zijn verbonden. Alle ouders met een kind op school mogen lid worden van de ouderraad. Ook hebben alle ouders het recht om de leden van de ouderraad te kiezen. Er is geen wettelijke verplichting om een ouderraad op school in te stellen.

Kosten
De taken die de ouderraad vervult, brengen kosten met zich mee. Of het nu gaat om het organiseren van de tentenbouwdag, het maken van de schoolkrant of de sport- en speldag, al deze activiteiten moeten worden betaald.
Om hiervoor geld te krijgen zijn er twee mogelijkheden:

  • het innen van een vrijwillige ouderbijdrage
    de opbrengst van allerlei soorten inzamelingsacties

Eens per jaar legt de ouderraad tijdens de algemene ouderavond verantwoording af over de besteding van de gelden. Tevens presenteert de ouderraad op deze avond de plannen voor het komende schooljaar.

Advies aan MR
De ouderraad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad. Een goede samenwerking tussen de ouderraad en (met name de oudergeleding van) de medezeggenschapsraad is van groot belang. Beide behartigen immers de belangen van de ouders en leerlingen op school.

Vergaderen
De ouderraad vergadert ongeveer elke zes weken. De data staan vermeld op de schoolkalender. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. De OR en MR vergaderen eerst samen om elkaar te informeren en/of vvragen te stellen. De directeur is meestal aanwezig voor eventuele inlichtingen en informatie. Daarna vergaderen OR en MR apart van elkaar verder.

Openbaar
De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als u deze wilt bijwonen, wilt u dat van tevoren aangeven? U bent van harte welkom!

Werkgroepen
OR-leden zijn nauw betrokken bij alle werkgroepen. Er is minimaal 1 OR-lid actief per werkgroep.

Algemene ouderavond
In de loop van het schooljaar vindt de algemene ouderavond plaats. Deze vergadering wordt georganiseerd door de ouderraad en medezeggenschapsraad. Het jaarverslag MR/OR en het financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting van het nieuwe jaar worden doorgenomen en de ouders kunnen hierbij vragen stellen. Tijdens deze avond worden ook de nieuwe leden van de ouderraad en medezeggenschapsraad bekend gemaakt.

OR-leden
Denise ter Metz, voorzitter (moeder van Mink, bovenbouw A)
Ilse van Stiphout (moeder van Kaj, bovenbouw A)
Mirjam Pelswijk (moeder van Xevayro, bovenbouw B en Xavinhjo, bovenbouw A)
Anne Muller (moeder van Tycho, bovenbouw B en Ferdie, middenbouw B)
Arthur Hogeveen (vader van Jaimy-Linn, middenbouw A)
Sandra van der Willigen (moeder Dean, bovenbouw B)
Erna Salkanovic (moeder Adian, middenbouw A)
Ellen Hölzel (moeder Cody, middenbouw A)
Laura Wit (moeder Sarah, middenbouw B)
Jasmijn Koelemeijer (moeder Sophia, bovenbouw B)

De Ouderraad is te bereiken via mail: or.ijwegschool@sopoh.nl