loader image
menu

BSO De Blijweg

LEKKER ETEN & LEKKER SPELEN

Tussenschoolse opvang TSO IJwegschool verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). TSO is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, tijdens schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt TSO IJwegschool de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij TSO IJwegschool. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij de Coördinator. Ook wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via een mutatieformulier. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn.

De coördinator is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06 29144749 of via de e-mail op overblijf.ijwegschool@sopoh.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit TSO IJwegschool.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het 06 29144749 of via overblijf.ijwegschool@sopoh.nl