preloder

Overblijf (TSO)

Uw contactpersoon: Miriam Flankers

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij Miriam Flanker kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06 388 20 913 of via de e-mail op ijwegschool@broodspelen.nl.

Tussenschoolse opvang

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen.

Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen . U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. “Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal.” Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij Miriam Flanker kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06 388 20 913 of via de e-mail op ijwegschool@broodspelen.nl.

Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur op het nummer 033 – 258 86 84 of via info@broodspelen.nl.