preloder

Schoolregels & openingstijden

De hoofdafspraken op de IJwegschool:

 1. Ik loop en praat rustig in de school.
 2. Ik ben zuinig op de spullen van mijzelf en de ander.
 3. Ik luister naar een ander en praat rustig en vriendelijk met elkaar.

Daarnaast hebben we enkele praktische afspraken gemaakt met betrekking tot de schoolorganisatie:

 • De school is ’s morgens open vanaf 8.15 uur en ’s middags vanaf 12.55 uur.
 • De leerkrachten zijn ’s morgens om 8.20 uur in de klas aanwezig en ’s middags om 12.55 uur.
 • De jassen van de kinderen worden in een jastas gedaan en aan de kapstok gehangen. Om 15.00 uur blijven de lege tassen aan de kapstokken hangen.
 • De kinderen mogen na schooltijd niet op het schoolplein blijven spelen i.v.m. de kinderen van de BSO.
 • De kinderen schrijven met blauwe of zwarte pen (uitzondering bij creatief schrijven).
 • De schuifwanden staan zoveel mogelijk open, zeker als er kinderen in de gemeenschappelijke ruimte of op de gang werken.
 • De werkplek wordt na gebruik weer opgeruimd.
 • Tijdens het zelfstandig werken kunnen 2 kinderen naar het toilet: 1 jongen en 1 meisje, m.u.v. de kleuterbouw. Tijdens de instructie mogen de kinderen niet naar het toilet (uitgezonderd noodsituaties).
 • We letten op ons taalgebruik.
 • We plagen elkaar niet met hoe we eruit zien. Pesten wordt niet getolereerd.
 • We lossen problemen op met praten.
 • We hebben respect voor elkaars mening.
 • Voor groep 7/8 geldt dat je (met toestemming van de leerkracht) van het schoolplein af mag om te voetballen op het grasveld.
 • Met elkaar houden we het in én rond de school netjes.
 • De kinderen lopen in de (ontruimings)rij twee aan twee bij buitenactiviteiten, zoals het lopen naar het Haarlemmermeerse bos.
 • Het oefenen van de ontruimingsrij gebeurt tijdens het naar de gymles gaan.
 • Er mag niet gefietst, gestept en geskeelerd worden in school en op het schoolplein. Wij spreken kinderen maar ook ouders erop aan. De steppen en skeelers staan ingeklapt naast de klas op de gang.
 • Uitnodigingen voor verjaardagen worden na schooltijd uitgedeeld.
 • Als ouders iets willen bespreken met de leerkracht dan kan dit het beste vanaf 15.00 uur.
 • Als we naar huis gaan worden de stoelen op de tafel gehangen, op de rubber doppen. De klas wordt door de weekdienst geveegd m.u.v. de kleuterbouw.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de school en op het schoolplein.
 • Als een kind door ziekte of andere reden niet naar school komt, graag bellen voor 8.30 uur. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, graag inspreken op het antwoordapparaat.
 • Bij festiviteiten worden de ouders van kinderen met een voedselallergie verzocht zelf voor vervangend eten en drinken te zorgen.

Om de veiligheid van uw kind en het pedagogisch klimaat op school te ondersteunen hebben wij bovenstaande afspraken gemaakt. Ter info ons beleid rondom schorsing en verwijdering

Openingstijden

Groep 1 t/m 4

 • Maandag, dinsdag, donderdag : 8.30 – 12.00 en 13.00 -15.00 uur
 • Woensdag  : 8.30 – 12.30 uur
 • Vrijdag : 8.30 – 12.00 uur

Groep 5 t/m 8

 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 – 12.00 en 13.00 -15.00
 • Woensdag 8.30 – 12.30 uur

Wanneer gaan de deuren open?

 • In de ochtend: 8.15 uur
 • In de middag:  12.55 uur