loader image

Wat is Jenaplan?

Jenaplanonderwijs

Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie. Je leert om te gaan met jezelf (persoonsvorming), je manier van leren en je kwaliteiten. Je wordt begeleid om je unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen en je bent (mede) verantwoordelijk voor je eigen leren.

Je leert je eigen rol in de stamgroep te ontwikkelen Vanuit deze zelfbewuste houding leer je anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en je eigen gedrag te verantwoorden. Je leert vaardigheden als communiceren en samenwerken.

We halen de wereld in de school en wij nemen je de wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld en je leert vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

Jenaplanessenties versus 21e eeuw vaardigheden

De benodigde vaardigheden voor de toekomst van uw kind (21st Century Skills) sluiten goed aan bij de Jenaplanessenties. Het ‘samenwerken’ is één van de Jenaplanessenties en een wenselijke vaardigheid voor iedereen. Op de IJwegschool leren wij kinderen op verschillende manieren samen te werken, zodat zij leren van en met elkaar.

De IJwegschool is een Jenaplanschool waar we samen werken volgens vier basisactiviteiten:

Gesprek

In alle groepen is er in de ochtend ruimte voor een kringmoment, waar de kinderen zich leren uitdrukken en leren om te luisteren naar elkaar. De kinderen delen ervaringen en discussiëren met elkaar. Zowel in de kring als in elk ander gesprek is het uitgangspunt respect hebben voor jezelf, de ander en je omgeving.

Werk

De leerstof wordt zelfstandig, met elkaar en/of in groepjes verwerkt. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau door middel van een weektaak. Vanaf groep 6 plannen de kinderen hun eigen werk in, zodat ze (mede)verantwoordelijk zijn voor het werk. Kinderen worden gestimuleerd elkaar te helpen. Leren is leuk!

Spel

Spelen is een effectieve manier van leren om een kind uit te dagen zich te ontwikkelen. Op onze school vind je onder andere een poppenhoek, bouwhoek, water- en zandtafel om kinderen tot ontdekken en spelen te stimuleren. Daarnaast zijn er verschillende themahoeken ingericht. Tijdens sporttoernooien ervaren de kinderen winnen en verliezen.

Viering

Naast de gebruikelijke vieringen zoals Pasen en Kerst, komen de kinderen ook bij elkaar tijdens bijvoorbeeld de weeksluiting. Kinderen  leren zich tijdens deze viering te presenteren. De groepen verzorgen, gedurende het jaar, om de beurt een complete voorstelling voor school en familie, waaraan ieder kind deelneemt. Een feest voor iedereen!

Op de IJwegschool staat het kind centraal en wordt er zorgvuldig omgegaan met de onderwijsbehoeften van het kind. We begeleiden de kinderen ten behoeve van de sociale en creatieve ontwikkeling. Samen met ouders helpen wij de kinderen op te groeien tot zelfbewuste en zelfstandige mensen. Op de IJwegschool is kleinschaligheid onze kracht met persoonlijke aandacht voor iedereen.

Jenaplan IJwegschool …waar je meer leert dan leren alleen…