loader image
menu

Wat is Openbaar onderwijs?

Iedereen is welkom!

De IJwegschool is een openbare school. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloof- of levensovertuiging. Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden zoals tolerantie en solidariteit.

Begrip
Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijk en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de kinderen de samenleving beter kunnen begrijpen.

Samen
Dagelijks hebben wij te maken met verschillende mensen. Die verschillen komen tot uiting in o.a. gewoonten, cultuur, waarden, normen, geloof. U behandelt hen met respect en verwacht dat ook terug. Wij leven allemaal samen.

Samenleving in het klein
Openbaar onderwijs gaat uit van die verschillen tussen mensen. Wij stellen deze verschillen aan de orde, samen met de leerlingen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Een openbare school is de samenleving in het klein. Het heeft daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting.

Iedereen doet er toe
Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

Samenwerken
Op de IJwegschool leggen wij vooral de nadruk op het samenwerken tussen kinderen. Het luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaars mening. Iedereen is bij ons welkom.

Het bestuur
Onze school wordt, evenals alle openbare scholen in de Haarlemmermeer, bestuurd door de Stichting Floreer (Floreer). Het bestuurskantoor is gevestigd in Hoofddorp.

VOO
Voor meer informatie over Openbaar Onderwijs verwijzen wij u graag naar de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.